Tworzenie e-booków

Jako jedni z nielicznych, oprócz usług składu i łamania tekstu, opracowujemy także e-booki we wszystkich dostępnych formatach.

Tworzymy e-booki w formatach ePUB, MOBI oraz PDF. Stawiamy na interaktywne rozwiązania,  w naszych pracach załączamy linki źródłowe i odsyłacze. O ile to technicznie możliwe nie naruszamy struktury tekstu, a więc na przykład zachowujemy hierarchię nagłówków. Jeśli korzystają Państwo z usług innej firmy zajmującej się składem i łamaniem – przygotowujemy także e-booki na podstawie dostarczonych gotowych plików.

Szczycimy się tym, że korzystanie z naszych usług może łączyć w sobie pracę nad publikacjami drukowanymi, jak i elektronicznymi, tym samym zwalniając naszych klientów z potrzeby szukania innego wykonawcy.

Znaczenie e-booków

E-booki umożliwiają znaczące obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji publikacji, przy jednoczesnym, niewielkim spadku ceny sprzedaży. Stanowią odpowiedź na rozwój technologii i wzrost popularności książkowych czytników elektronicznych. Jako jedni z nielicznych  pamiętamy przy tworzeniu e-booków  o odpowiednim składzie i łamaniu, aby zniwelować liczbę błędów typograficznych i zadbać o przejrzystość tekstu.

Zobacz też naszą ofertę składu i łamania tekstu.